• Úvodní stránka
  • Podmínky používání stránek

    Web ecasopisy.businessmedia.cz a stejně tak jakákoli jeho jednotlivá část jsou majetkem firmy Business Media CZ, s. r. o., a není možné s ním nakládat bez vědomí této firmy. Používáním webu ecasopisy.businessmedia.cz a registrací na něm dává zájemce společnosti Business Media CZ, s. r. o., výslovný souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů poskytnutých při registraci a to za účelem kontaktování zájemce o předplatné ve věcech týkajících se služeb poskytovaných touto společností, za účelem vedení databáze zájemců o předplatné a rovněž za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Udělení souhlasu je možné odvolat zrušením registrace na webu ecasopisy.businessmedia.cz.
    © 2016 Business Media CZ s. r. o. Podmínky použití stránek Uživatelská podpora: ecasopisy@bmczech.cz